Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm

04.08.2022 16:021632 đã xem

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 6 tháng cuối năm 2022.

 

Lực lượng Y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

      Cụ thể, UBND tỉnh ra đặt mục tiêu: 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định).

      100% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định) được tiêm liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng Covid-19. 

      Đồng thời, 100% người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội), giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định) được tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

      UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên; có trách nhiệm đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 để tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh; phân phối, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các cơ sở tiêm chủng để thực hiện tiêm đúng thời gian theo lịch trình tổ chức tiêm.

      Các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức điểm tiêm trong cộng đồng phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh rà soát, bố trí đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại điểm tiêm chủng...

      Giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi của mọi người dân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; Truyền thông kế hoạch tiêm chủng vắc xin 6 tháng cuối năm 2022; lợi ích và hiệu quả của vắc xin trong phòng, chống dịch Covid- 19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng…

 C.THÀNH

http://baolamdong.vn/xahoi/202208/to-chuc-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban-tinh-6-thang-cuoi-nam-3128559/

Tin tức khác