Tập huấn trực tuyến triển khai sử dụng office 365 trong nhà trường phục vụ quản lý, hoạt động chuyên môn và dạy học trực tuyến

09.09.2021 14:261905 đã xem

      Từ ngày ngày 08/9 đến ngày 9/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai sử dụng office 365 trong nhà trường phục vụ quản lý, hoạt động chuyên môn và dạy học trực tuyến.

      Thành phần tham gia gồm Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên đang dạy học tại các trường tiểu học với 5121 người tham gia theo các lớp với nhiều khung giờ khác nhau. Các lớp tập huấn giúp CBQL và giáo viên khai thác, quản lý, các tiện ích của phần mềm, kĩ năng, tác dụng của office 365 qua Team. Đến thời điểm hiện tại, có 48.628 tài khoản đã được cấp cho các cơ sở giáo dục tiểu học, CBQL, tổ chuyên môn, giáo viên sử dụng lâu dài, ổn định, miễn phí, tạo hơn 8000 nhóm lớp và nhóm trường đồng bộ, đặt tên theo mã định danh từ cơ sở dữ liệu ngành để dễ dàng cho quản lý và xử lý thông tin số liệu.

      Nhà trường và giáo viên sử dụng tài khoản tổ chức các hoạt động cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, hội họp, sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn, các hoạt động của nhóm lớp và nhóm trường được link tới CBQL, Phòng GDĐT, Sở GDĐT, dễ dàng cho công tác hỗ trợ, sinh hoạt chuyên môn theo khối, theo cụm trên địa bàn toàn tỉnh.

      Đặc biệt đội ngũ giáo viên được hướng dẫn khai thác các tiện ích nhằm tổ chức dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học.

                                                                   Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số hình ảnh:

 

Tin tức khác