Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2019-2020 việc làm và ý nghĩa và nhân văn

10.07.2019 14:0910410 đã xem

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; thực hiện văn bản số 6203/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi người dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình giáo dục mầm non chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2019-2020.

Mục tiêu thực hiện Kế hoạch nhằm trang bị cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào học lớp 1 vốn tiếng Việt cơ bản, tối thiểu để các em có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ nói (nghe - hiểu, nói) trong môi trường lớp học và tạo cho trẻ tâm thế sẵn sàng đi học, hình thành một số nền nếp sinh hoạt, kĩ năng học tập để làm quen với bạn bè, thầy cô giáo và tự tin trong học tập theo chương trình lớp 1 hiện hành đồng thời nâng tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình lớp 1.

Đối tượng trẻ tham gia tăng cường tiếng Việt trong hè là tất cả trẻ mẫu giáo 5 tuổi người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2019-2020. Trẻ được đến trường hoàn toàn miển phí và không phải đóng bất kỳ một khoản kinh phí nào, kinh phí thanh toán cho giáo viên được thực hiện theo quy định hiện hành. Nội dung thực hiện là tài liệu “Em nói tiếng Việt” dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số do Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện,

Kế hoạch dạy học do trường tiểu học xây dựng thời khóa biểu theo từng tuần và triển khai thực hiện, tài liệu gồm 45 bài, thời gian trong hè thực hiện 5 tuần, mỗi tuần 5 bài, từ bài 1 đến bài 25, thời gian thực hiện từ ngày 01/7 đến ngày 02/8/2019. Số bài còn lại từ bài 26 đến bài 45, nhà trường xây dựng kế hoạch giao giáo viên chủ nhiệm lớp 1 thực hiện các tiết tăng cường tiếng Việt, hoàn thành trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT các phòng GDĐT đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn chi tiết các trường tiểu học thực hiện. Hè 2019 toàn tỉnh có 6.639/7.317 em học sinh dân tộc tham gia chương trình tăng cường tiếng Việt, tỉ lệ 90%. Có 133 trường tiển khai thực hiện với 269 lớp, tổng số 6.595 em học sinh tham gia theo học, tổng số kinh phí thực hiện hơn 3 tỉ đồng.

Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thật sự ý nghĩa và nhân văn, tạo điều kiện cho các em tâm thế sẵn sàng đi học, niềm vui được đến trường và góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học./. 

 

                                                                Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh học sinh đi học

Tin tức khác