Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018

03.11.2022 18:191079 đã xem

     

     Với mục đích tăng cường đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học; phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; trao đổi kinh nghiệm trong việc dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

     Thành phần tham dự tập huấn gồm lãnh đạo, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn theo môn học của các trường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

     Hội nghị tập huấn được tổ chức ở 02 địa điểm tại thành phố Bảo Lộc và tại thành phố Đà Lạt, từ ngày 26-29/10/2022 gồm các môn học cấp Trung học phổ thông: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

     Tại Hội nghị, giáo viên cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc xây dựng kế hoạch bài dạy, triển khai dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Giáo viên được dự 01 tiết dạy minh họa và phân tích, thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm qua tiết dạy minh họa. Giáo viên cùng nhau thảo luận về nội dung kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Đối với môn Toán, giáo viên được hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học.

     Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm bồi dưỡng cho giáo viên những kiến thức về đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng những yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Phòng GDTrH Sở GDĐT

Tin tức khác