Ngày hội mùa xuân của bé

13.01.2020 08:27368 đã xem

       Thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm từ năm 2016 đến nay, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Lạt có nhiều đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo cũng như tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ngày 09 tháng 01 năm 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt tổng kết chuyên đề dưới hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ với chủ đề: “ngày hội mùa xuân của Bé” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình tốt và kết quả thực hiện chuyên đề của thành phố Đà Lạt trong 05 năm qua. Ngày hội gồm các nội dung sau:

       - Các hoạt động mang ý nghĩa truyền thống văn hóa

       - Các trò chơi dân gian cho trẻ

       - Các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực

       Các hoạt động nhằm tạo cơ hội cho trẻ vui chơi, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo léo và dẻo dai. Phát triển cho trẻ tính linh hoạt, mạnh dạn, kỷ năng làm việc nhóm. Tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm trong môi trường tự nhiên, tuyên truyền thúc đẩy sự tham gia, phối hợp của phụ huynh và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

       Ngày hội mùa xuân của Bé đánh giá hiệu quả công tác triển khai thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; từ đó có kế hoạch tiếp tục củng cố, phát huy những kết quả đạt được, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề trong những năm tiếp theo.

 

Phòng Giáo dục Mầm non- Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số hình ảnh

 

Tin tức khác