Đại hội Chi bộ Tổ chức hành chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

10.06.2022 17:01670 đã xem

       Sáng ngày 10/6/2022, tại Hội trường Sở GDĐT, Chi bộ Tổ chức hành chính tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

     Dự Đại hội có 08 đảng viên của Chi bộ Tổ chức hành chính. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng các đồng chí đại  diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT.

Đồng chí Trần Đức Lợi-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Đại hội.

     Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Tổ chức hành chính đã lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 03 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết. Chi bộ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... để giáo dục, rèn luyện đảng viên trong chi bộ. 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; tích cực trong tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác sinh hoạt chi bộ đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp-Trưởng Phòng TCHC phát biểu tại Đại hội

     Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá và nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu thực hiện, đồng thời xác định các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp-Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai-Phó Bí thư chi bộ TCHC nhiệm kỳ 2022-2025

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Lợi – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu rõ một số tồn tại của nhiệm kỳ trước.  Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đã đạt được, tập trung sâu hơn nữa đối với các nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng viên nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng Chi bộ Tổ chức hành chính ngày càng vững mạnh.  

Tập thể Chi bộ TCHC

     Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức hành chính nhiệm kỳ 2022-2025. 

Chi bộ TCHC

 

Tin tức khác