Triển khai văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

26.07.2023 13:226265 đã xem

 (LĐ online) - Sáng ngày 26/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông chủ trì hội nghị tại điềm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 114 – QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “ Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Quy định 114 gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

Theo đó, quyền lực trong công tác cán bộ là thẩm quyền tổ chức, cá nhân trong khâu liên quan công tác cán bộ gồm: Tuyển dụng, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; phong, thăng, giáng, tước quân hàm….

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Quy định 114 nêu rõ  hành vi tham nhũng, tiêu cực gồm: hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn; hành vi chạy chức chạy quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi…

Về xử lý vi phạm, quy định nêu rõ tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm quy định này sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 113 – QĐ /TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương”.

Việc thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở do Đảng ủy cơ sở cấp trên trực tiếp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, nếu thấy đảng ủy cơ sở được thí điểm không thực hiện tốt thì Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, thu hồi quyết định.

Về điều kiện để Đảng ủy cơ sở được thí điểm phải có vị trí quan trọng về chính trị, kinnh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Có nhiều đơn vị thành viên. Có số lượng từ 400 đảng viên trở lên. Là đảng bộ có 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc thực hiện thí điểm nhằm bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia góp ý, thảo luận, bổ sung các điểu khoản cần thiết trong Quy định 114, 113 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình, thống nhất cao với Quy định, về cơ bản đã rất cụ thể, sát thực tiễn, tạo điều kiện làm tốt công tác cán bộ, xây dựng Đảng. Đây là nội dung khó nhưng cần phải thực hiện cho được, cần có khuôn khổ để thực hiện phù hợp thực tiễn hiện nay.

NGUYỆT THU

http://baolamdong.vn/chinh-tri/202307/trien-khai-van-ban-moi-cua-trung-uong-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-5250c30/

Tin tức khác