Đại hội Chi bộ Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

14.06.2022 16:131185 đã xem

     Sáng ngày 14/6/2022, tại hội trường Sở GDĐT, Chi bộ Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non khai mạc Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025; thành phần đảng viên chi bộ triệu tập tham dự Đại hội có 6/6 đồng chí đảng viên chính thức.

     Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Lợi Phó Bí thư Đảng ủy Phó giám đốc Sở GDĐT. Tham dự Đại hội còn có các đồng Ban chấp hành đảng ủy Sở GDĐT, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT,

            Đồng chí Trần Đức Lợi-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở GDĐT

     Chương trình Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương và nền nếp sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ đều đạt kết quả.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trần Đức Lợi Phó Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Sở GDĐT biểu dương thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và một số nội dung trọng tâm để Chi bộ tiếp thu và cụ thể thành các nội dung, nghị quyết cụ thể hóa trong chương trình toàn khóa nhiệm kỳ 2022-2025.

     Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng GDTH và GDMN Bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục trúng cử Bí thư chi bộ GDTH và GDMN nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội bầu đồng chí Hồ Hoàng Thanh Vân Phó trưởng phòng GDTH và GDMN trúng cử chức danh Phó bí thư chi bộ.  

     Đại hội mong mỏi và tin tưởng các đồng chí được bầu trúng cử sẽ ra sức học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong giữ gìn tư cách, phẩm chất người cán bộ, đảng viên chỉ đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Đại hội thông qua Nghị quyết là trí tuệ của tập thể, được xây dựng từ niềm tin, nguyện vọng, ý chí; Chi bộ kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thẩn tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Phòng GDTH-GDMN

Tin tức khác