Thông báo hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng xét đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

28.12.2018 10:39314 đã xem
Căn cứ Thông báo số 2356/TB-SGDĐT ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Lâm Đồng năm 2018 và kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018.

Căn cứ Thông báo số 2356/TB-SGDĐT ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Lâm Đồng năm 2018 và kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018 (có danh sách kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo công khai danh sách để CCVC, người lao động và thí sinh dự xét tuyển dụng biết và tham dự sát hạch theo quy định.

-         Thời gian tập trung quán triệt các quy chế: 15h00 ngày 04/01/2019.

-         Thời gian sát hạch: bắt đầu lúc 7h30 ngày 05/01/2019.

-         Địa điểm sát hạch: Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

Mọi thắc mắc, phản ánh đề nghị các đơn vị và thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2018 theo hình thức xét tuyển đặc cách liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 02633.820.930./.
Lưu ý: Các thí sinh tham dự xét đặc cách tuyển dụng,  mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.

Tải file đính kèm:
1. Công văn thông báo
2. Danh sách đủ điều kiện
3. Danh sách không đủ điều kiện

Tin tức khác