Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tham dự Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”

28.06.2019 08:13946 đã xem

Hôm nay, ngày 28/6/2019, tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019.

Hội thi có sự tham dự của 08 sở ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa xã hội thuộc tỉnh, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền Thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng; Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội thi, các đội dự thi thể hiện sự khéo léo và tinh tế trong việc thực hiện một bữa cơm gia đình vào ngày cuối tuần dành cho 10 người ăn, bao gồm 05 món: 01 món khai vị, 01 món ăn giữa, 02 món ăn chính và 01 món tráng miệng.

Qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của việc xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, nhằm hướng đến Chủ đề công tác gia đình năm 2019 Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019. Đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo đoạt giải Khuyến khích.

 

Văn phòng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh:

Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa và trao giải cho các đội

 

Tin tức khác