Ngày hội tìm hiểu Sách giáo khoa lớp 1 tại trường mầm non

29.06.2020 13:50314 đã xem

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp Một tại trường Tiểu học năm học 2020- 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu cung cấp các thông tin về SGK lớp Một đã được lựa chọn cho các phụ huynh có trẻ 5-6 tuổi chuẩn bị bước vào lớp Một tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 27 tháng 6 năm 2020. Phòng GDMN kết hợp với phòng GDTH tuyên truyền về nội dung:

- Chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Giới thiệu SGK lớp Một đã được lựa chọn cho năm học 2020-2021;

- Các nội dung cần chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một;

- Công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ.

Chương trình lớp Một được thiết kế 2 buổi/ngày tăng cường giáo dục toàn diện, tăng cường kỹ năng thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Định hướng chung của đổi mới chương trình là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Theo đó, học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; được tìm tòi, khám phá; được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm hay lớp, tạo điều kiện để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế. Phát huy tốt các tiềm năng, kiến thức, kĩ năng đã tích lũy để phát triển. Dạy học hướng tới đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân học sinh.

Công tác tuyên truyền giới thiệu SGK lớp và chương trình giáo dục phổ thông giúp phụ huynh mầm non có trẻ chuẩn bị vào lớp Một hiểu rõ chương trình đổi mới, nắm rõ nhu cầu học tập cũng như các biện pháp thiết yếu từ phụ huynh trong việc giúp trẻ vững tin bước vào lớp Một với chương trình học tập mới trong sự háo hức, mong chờ. Phụ huynh đồng hành cùng trẻ trong giáo dục giúp trẻ có định hướng tốt và phát triển toàn diện.

Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Hình ảnh minh họa

Tin tức khác