Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có 06 Bí thư tham gia Hội thi Bí Thư Chi bộ giỏi năm 2023

13.05.2023 10:191330 đã xem

      Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhằm thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Bởi vậy vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng; vì muốn có nhiều chi bộ tốt cần thiết phải có nhiều Bí thư chi bộ giỏi. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi “nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỷ năng, nghiệp vụ; khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, chi uỷ viên cơ sở”; là một dịp tốt để mọi đảng viên nói chung mà trước hết là các đồng chí Bí thư chi bộ nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác Đảng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo một cách thiết thực có hiệu quả giữa các tổ chức Đảng ở cơ sở với nhau. Yêu cầu Hội thi được đặt ra là “phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc; tạo phong trào học tập, thi đua trong Đảng; hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí”.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT trao Giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

    Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở gồm 08 cụm thi, cụm 1 có 28 Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cụm 2 có 29  Chi bộ, do Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng làm Cụm trưởng; cụm 3 có 28 Chi bộ, do Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Cụm trưởng; cụm 4 có 28 Chi bộ, do Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền Thông làm Cụm Trưởng; cụm 5 có 29 Chi bộ, do Đảng ủy Trường Chính trị làm Cụm Trưởng; cụm 6 có 29 Chi bộ, do đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Cụm trưởng; cụm 7 có 29 Chi bộ, do Đảng Ủy Đài Phát thanh và Truyền hình làm Cụm trưởng; cụm 8 có 28 Chi bộ, do Đảng ủy Sở Nội vụ làm cụm trưởng.

      Theo thông tin từ Ban Tổ chức, mỗi thí sinh dự thi trải qua 4 phần thi: Phần thi Tự giới thiệu, Thí sinh dự thi tự giới thiệu về bản thân và tổ chức cơ sở đảng nơi mình sinh hoạt, khuyến khích sử dụng hình thức thơ, ca, hò, vè…; phần thi Thuyết trình chủ đề tự chọn, Thí sinh có thể thuyết trình một trong các vấn đề như kết nạp đảng viên, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vấn đề chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chi bộ, cơ quan, đơn vị; phần thi Trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Thí sinh bốc thăm 01 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành để trả lời; phần thi Xử lý tình huống, Thí sinh dự thi bốc thăm 01 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi “Tình huống” do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành để trả lời.

     Nội dung 04 phần thi mà Thí sinh dự thi cần chuẩn bị, tập trung vào những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của từng đơn vị, trong đó tập trung vào những nội dung trong Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp trên trực tiếp liên quan trực tiếp đến chi bộ.

    Kết thúc Hội thi cấp cơ sở, Ban Tổ chức sẽ chọn và trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho thí sinh dự thi. Đồng thời chọn các thí sinh xuất sắc đại điện cho cụm tham gia Hội thi cấp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

    Dự kiến thời gian hoàn thành Hội thi cấp cơ sở trong tháng 5/2023, Hội thi cấp Đảng ủy Khối dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20/6/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy, số 10 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt.

    Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng, các chỉ thị, nghị quyết cua Đảng. Đồng thời, thông qua hội thi giúp Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá đúng tình hình, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cấp ủy hiện tại. Đây là cơ sở để có biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy, xây dựng đảng bộ Sở GDĐT trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                        Chi bộ TCHC Sở GDĐT

Tin tức khác