Đảng ủy Sở GDĐT tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021

09.12.2021 09:18225 đã xem

          Chiều ngày 09/12/2021, Đảng ủy Sở GDĐT tổ chức đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021. Về dự  và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Bằng - Chánh văn phòng Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Công Tuấn - Chuyên viên UBKT Đảng ủy Khối; về phía Đảng bộ Sở GDĐT có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT.

            Hội nghị tiến hành kiểm điểm tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy và từng cá nhân; các đại biểu tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thực chất, nhìn thẳng vào sự thật với sự giám sát về quy trình của Đảng ủy cấp trên.

           Qua Hội nghị đã giúp cho tập thể, cá nhân tự soi rọi, tự sửa lại mình; khẳng định không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng và đảng viên.

            Hội nghị tổ chức phân tích đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả Hội nghị xét công nhận 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 05 Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 09 đảng viên xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (các đồng chí: Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở; Ngô Văn Sơn - ĐUV, Chủ tịch CĐGD tỉnh; Nguyễn Tấn Hiệp – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Nguyễn Duy Hải - Bí thư Chi bộ Mầm non – Tiểu học; Nguyễn Quốc Túy - Bí thư Chi bộ GD Trung học - CTTT; Nguyễn Vĩnh Hiến - Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính; Nguyễn An Quốc – Đảng viên Chi bộ Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên), 35 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đề nghị đảng ủy Khối cơ quan tỉnh công nhận: Đảng bộ Sở GDĐT xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ./.

          Đảng ủy Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin tức khác