Tài liệu tập huấn

Tài liệu tập huấn Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp

Tài liệu tập huấn Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp

01/11/2018 Tài liệu "Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp" là tài liệu hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày về các phương pháp thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp cho giảng viên sư phạm.
Tài liệu đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

Tài liệu đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

01/11/2018 Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tổ chức Tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học. Mục đích của đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố, một số trường Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm làm báo cáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tập huấn cho các địa phương về công tác hướng nghiệp ở trường trường trung học trong giai đoạn mới.