Tăng cường tiếng Việt trong hè cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp 1 năm học 2022-2023 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

26.07.2022 14:421644 đã xem

Triển khai Quyết định số 5006/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch Giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ”, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án với mục tiêu:  

- Trang bị cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số chuẩn bị vào học lớp 1 vốn tiếng Việt cơ bản, tối thiểu để các em có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ nói (nghe - hiểu, nói) trong môi trường lớp học và tạo cho trẻ tâm thế sẵn sàng đi học; hình thành nền nếp sinh hoạt, kĩ năng học tập để làm quen với bạn bè, thầy cô giáo và tự tin giao tiếp tiếng Việt trước khi vào học lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về GDĐT; vận động trẻ em mầm non, học sinh tiểu học ra lớp, duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; tuyên truyền để củng cố và tăng cường kết quả huy động trẻ DTTS đến trường và học 2 buổi/ngày để trẻ em có thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt.

Nội dung tăng cường tiếng Việt thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn dạy học Em nói tiếng Việt lớp 1 dành cho giáo viên và học sinh lớp 1 vùng DTTS theo Quyết định số 631/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2019 của Bộ GDĐT.

Phòng GDĐT các huyện đã triển khai kế hoạch trong hè 2022, hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện với kết quả: Vận động được 6.923/7.159 trẻ 5 tuổi người DTTS trên địa bàn ra lớp tăng cường tiếng Việt trong hè đạt tỉ lệ 96,7%; toàn tỉnh có 111 trường tại 10 huyện và thành phố Đà Lạt với số giáo viên thực hiện tăng cường tiếng Việt là 265/262 lớp. Thời gian triển khai kế hoạch trong hè bắt đầu từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2022.

Số trẻ DTTS được tăng cường tiếng Việt trong hè sau khi vào học lớp 1 được tiếp tục các nhà trường triển khai tài liệu tăng cường tiếng Việt cho đến hết năm học 2022-2023 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh DTTS đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Phòng GDTH  và GDMN Sở GDĐT

Một số hình ảnh của Phòng GDĐT các huyện, thành phố triển khai công tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS

 

Tin tức khác