Tài liệu tập huấn Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp

01.11.2018 10:57183 đã xem
Tài liệu "Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp" là tài liệu hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày về các phương pháp thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp cho giảng viên sư phạm.

Tài liệu "Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp" là tài liệu hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày về các phương pháp thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp cho giảng viên sư phạm.

Khóa tập huấn hỗ trợ giảng viên sư phạm hiểu, áp dụng và giảng dạy một số kỹ thuật bao gồm kỹ năng hoạt động nhóm và hướng dẫn hỗ trợ đồng nghiệp.

Nhóm đối tượng chính của cuốn tài liệu tập huấn này là giảng viên đào tạo các giáo viên cho cấp trung học cơ sở và sinh viên sư phạm.

Cuốn tài liệu do Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Hoàng đến từ trường Đại học sư phạm Hà Nội chủ biên cùng với 25 giảng viên nhóm nòng cốt về phuonwg pháp của năm trường Đại học/Cao đẳng sư phạm của 5 tỉnh đối tác chương trình giáo dục của VVOB và điều phối viên của mảng đào tạo giáo viên VVOB.

Mô-đun này là một phần trong gói tài liệu Đào tạo giáo viên theo hướng Dạy học tích cực (bao gồm các mô-đun như Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Học theo góc, Học theo hợp đồng, CNTT cho DHTC, E-learning và đánh giá dạy học tích cực). Tất cả các mô-đun này có thể tải về từ trang web của VVOB Việt Nam.

Tin tức khác