Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

18.01.2021 16:391470 đã xem

       Ngày 18/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Tại Hội nghị, đại diện BCH thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng trong năm 2021.

       Tại Hội nghị, BCH Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định  khen thưởng cho 04 tập thể; 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Văn phòng Sở GDĐT

Một số hình ảnh:

Bà Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Giám đốc Sở GDĐT tặng bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT (ngoài cùng bên phải) và ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Ngành GD (ngoài cùng bên trái)

 tặng bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

Tin tức khác