Công đoàn Giáo dục: Nhiều hoạt động đổi mới và hiệu quả

11.08.2022 07:35248 đã xem

 (LĐ online) - Chiều 11/8, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. 

 

Ông Lê Ngọc Phúc trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

      Tham dự có gần 120 đại biểu gồm ông Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐGD Lâm Đồng; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐGD; đại diện lãnh đạo LĐLĐ và phòng GDĐT các huyện, thành phố; lãnh đạo 64 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đại diện cho 3.724 đoàn viên/3.781 người lao động…

      Trong thực tế, CĐGD Lâm Đồng trực tiếp quản lý và phối hợp chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề đối với 22.348 cán bộ, nhà giáo, người lao động. 

      Năm học 2021 - 2022, CĐGD Lâm Đồng đạt những kết quả trong hoạt động về các lĩnh vực: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng…

 

Ông Huỳnh Quang Long trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”

      Trong các hoạt động nêu trên, kết quả nổi bật nhất là: Năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ CĐCS tiếp tục được phát huy; việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động luôn được chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động trong ngành; phối hợp với chính quyền tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý, xây dựng đơn vị phát triển.

      Đó còn là công tác phối hợp giữa Sở GDĐT và CĐGD thường xuyên, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo vì mục tiêu phát triển của ngành. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa CĐGD tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố được phát huy, các hoạt động đặc thù của ngành cơ bản triển khai đến các đơn vị, trường học trong tỉnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 CĐGD tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, mang tính ổn định, bền vững, đạt và vượt mức các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

      Tại hội nghị tổng kết, CĐGD đã trao cờ, bằng khen của LĐLĐ tỉnh các tập thể và cá nhân: 4 Cờ thi đua cho 4 tập thể CĐCS các trường: THPT Nguyễn Tri Phương, Phổ thông Hermann Gmeiner, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và THPT Tân Hà; 7 bằng khen tập thể và 22 cá nhân về thành tích toàn diện; 4 bằng khen tập thể và  2 cá nhân về chuyên đề.  

      CĐGD Lâm Đồng cũng quyết định tặng giấy khen cho 30 tập thể và 99 cá nhân. Đồng thời, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ và bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. 

      Hội nghị cũng trao giấy khen của CĐGD cho 17 tập thể và 37 cá nhân tham gia tích cực Giải báo chí viết về Công đoàn và hoạt động phong trào công nhân của LĐLĐ tỉnh lần thứ I năm 2021-2022 tổ chức…

 

Ông Ngô Văn Sơn trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào “Văn hóa - Thể thao”

 

Các cá nhân nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

 

MINH ĐẠO

http://baolamdong.vn/xahoi/202208/cong-doan-giao-duc-nhieu-hoat-dong-doi-moi-va-hieu-qua-3129686/

Tin tức khác