Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

10.01.2022 15:35804 đã xem

       Sáng ngày 10/01/2022, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

      Về dự, có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo và dục Đào tạo; đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể công đoàn viên cơ quan Sở.

      Hội nghị nhằm đánh giá các hoạt động của công đoàn đã thực hiện trong năm 2021, xác định những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn và tồn tại cần được khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2022.

      Năm 2021, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, viên chức và người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành giáo dục; nội quy, quy chế của cơ quan; phối hợp với cơ quan trong công tác phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong tình hình cả nước chung tay phòng chống đại dịch bệnh Covid-19; làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và giám sát thực hiện tốt các chế độ chính sách cho công đoàn viên.

      Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.  Hội nghị cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành; phối hợp với chính quyền vận động, động viên công đoàn viên trong thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành và giám sát thực hiện tốt các chế độ chính sách; thực hiện tốt công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật; bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Công đoàn cơ quan Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

https://edumedia.dalat.vn/Images/LDG/khoabv/image002_637774240563700100.jpg

https://edumedia.dalat.vn/Images/LDG/khoabv/image004_637774240563856469.jpg

 

Tin tức khác