Về việc công bố công khai thông tin về cấp văn bằng trên cổng thông tin điện tử

27.11.2020 08:091109 đã xem

Thực hiện theo Thông tư 21/TT – BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Tại Điều 26 quy định Công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng Thông tư, Sở GDĐT công bố công khai thông tin tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020 (Dữ liệu công khai trong file đính kèm).

Phòng KTKĐ CLGD Sở GDĐT

danh sach tong hop tn nh 2019-2020_637420619245640097.xlsx

 

Tin tức khác