Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

19.09.2023 06:522812 đã xem

   Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

https://media.qdnd.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/ban-tin-35-online-van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-xay-dung-bao-ve-to-quoc-57961

Tin tức khác