V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4/2019) và Quốc tế Lao động (01/5/2019)

08.04.2019 09:39104 đã xem

Thực hiện Công văn số 5842/UBND-VX2 ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc thông báo thời gian nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với các bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của GDMN, GDPT và GDTX và Bộ Luật Lao động 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng (30/4/2019) và Quốc tế Lao động (01/5/2019) như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Do ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 (mùng 10/3 âm lịch) vào Chủ Nhật, ngày 14/4/2019 nên các đơn vị được nghỉ bù 01 ngày, thứ Hai, ngày 15/4/2019.

2. Nghỉ lễ Ngày Chiến Thắng (30/4/2019) và Quốc tế Lao động (01/5/2019)

- Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT, Phòng GDĐT nghỉ lễ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.

- Công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên trong các đơn vị trường học, trung tâm GDTX nghỉ lễ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019; Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tổ chức cho học sinh, sinh viên học bù chương trình để đảm bảo đúng tiến độ.

2. Một số yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí hoa và cây xanh tại trụ sở. Tăng cường giáo dục ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống cháy, nổ tại cơ quan, trường học.

- Bố trí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trực cơ quan trong những ngày nghỉ lễ để giải quyết công việc đột xuất; trực bảo vệ 24/24 giờ trong ngày; bảo đảm an toàn về người và tài sản.

- Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, du lịch,... cho học sinh, sinh viên và thông báo đến phụ huynh học sinh biết lịch nghỉ lễ. Quán triệt học sinh, sinh viên không tham gia các trang mạng xã hội có nội dung thiếu lành mạnh.

- Khi có tình huống bất thường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương và Sở GDĐT qua các số điện thoại:

+ Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GDĐT: 0907.122.198;

+ Đồng chí Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT: 0913.842.041;

+ Đồng chí Đặng Trọng Giang - Chánh Văn phòng Sở GDĐT: 0945.242.255;

+ Văn phòng cơ quan Sở GDĐT: 02633.822.488.

Tệp đính kèm

663_636903132091277786.pdf

 

Tin tức khác