Tỷ lệ học sinh, sinh viên Lâm Đồng học trực tiếp sau Tết Dương lịch tăng

05.01.2022 07:09131 đã xem

* Còn nhiều ca F0 và F1 chưa thể đến trường   

 Chiều ngày 04/01/2021, báo cáo từ Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Huỳnh Quang Long cho biết về tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp sau nghỉ Tết Dương lịch 2022 (thứ Ba, ngày 04/01) trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

 - Mầm non có 23.250/57.386 trẻ (tỷ lệ 40,52%), có 35 trẻ đang thuộc diện F0, 453 trẻ đang thuộc diện F1. Riêng huyện Đạ Huoai, Đơn Dương 100% các trường Mầm non không tổ chức dạy học trực tiếp.

 - Tiểu học có 104.236/139.700 học sinh (tỷ lệ 74,12%), có 417 học sinh đang thuộc diện F0, 6.014 học sinh đang thuộc diện F1. Riêng đối với huyện Đạ Huoai 100% các trường Tiểu học tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến.

 - Trung học cơ sở có 79.788/91.976 học sinh (tỷ lệ 86,75%), có 165 học sinh đang thuộc diện F0, 2.699 học sinh đang thuộc diện F1.

 - Trung học phổ thông có 42.896/44.915 (tỷ lệ 95,51%), có 33 học sinh đang thuộc diện F0, 620 học sinh đang thuộc diện F1.

 - Hệ Giáo dục thường xuyên có 1.580/2.068 học sinh (tỷ lệ 70,4%), có 04 học sinh đang thuộc diện F0, 25 học sinh đang thuộc diện F1.

 -Trường CĐSP Đà Lạt có 389/651 sinh viên (tỷ lệ 59,75%), có 01 sinh viên đang thuộc diện F0, 20 sinh viên đang thuộc diện F1.

 

Học sinh tiểu học ra về sau buổi học trực tiếp

      Cũng theo ông Long cho biết về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương cập nhật, xác định F0, người tiếp xúc gần (F1) và cách ly y tế đối với F1; tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên về ý thức phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc: 5K + vắc xin + thuốc điều trị + ý thức mỗi cá nhân và chỉ đi lại khi cần thiết.

      Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện dạy học, ôn tập và tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ 1 năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp đảm bảo các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập và quyền lợi của học sinh. 

 M.ĐẠO

Theo Báo Lâm Đồng. http://baolamdong.vn/xahoi/202201/ty-le-hoc-sinh-sinh-vien-lam-dong-hoc-truc-tiep-sau-tet-duong-lich-tang-3097305/

 

Tin tức khác