Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non trên địa bàn tỉnh

16.02.2019 15:37231 đã xem

Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019 Sở GDĐT tổ chức tập huấn “Kiểm định chất lượng Giáo dục trường Mầm non” cho chuyên viên phụ trách bậc học mầm non và tất cả Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn tỉnh theo hai cụm tại thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.
Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;  Hướng dẫn thực hành tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.
Qua đợt tập huấn các đơn vị sẽ hiểu rõ và thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục Mầm non- Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin tức khác