Tỉnh Lâm Đồng kết thúc 3 ngày thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

27.06.2019 15:46869 đã xem

Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và 4 đơn vị phối hợp gồm: Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở phía NamTrường Cao đng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn tỉnh có 38 điểm thi, 600 phòng thi, 13.963 thí sinh đăng ký dự thi. Có 1862 CBQL, GV, NV tham gia Ban coi thi, trong đó Sở GDĐT điều động: 1071; Đơn vị phối hợp: 791.                                

Trong 3 ngày thi (từ 25/6 đến 27/6/2019), kỷ luật trường thi được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc; tỷ lệ thí sinh dự thi: môn Ngữ văn 99,6%; Toán 99,52%; Vật lý 99,7%; Hóa 99,61%; Sinh học 99,7%; Tiếng Anh 99,62%; Tiếng Nhật 100%; Tiếng Pháp 100%; Tiếng Trung 100%; Lịch sử 99,5%; Địa lý 99,55%; GD công dân 99,64%. Không có cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên phục vụ thi vi phạm quy chế thi.  Có 01 thí sinh bị đình chỉ thi; An ninh trật tự, giao thông trên các địa bàn được đảm bảo thông suốt, an toàn. Công tác truyền thông kịp thời, hiệu quả. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, sâu sát để tổ chức tốt Kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thi; Các khâu trong Kỳ thi đảm bảo đúng quy chế. Công tác phối hợp với các  trường đại học, cao đẳng chặt chẽ, hiệu quả.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để hỗ trợ ngành Giáo dục triển khai Kỳ thi. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và nhân dân, các đơn vị trường học có sự phối hợp tốt, cùng chung tay hỗ trợ, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Trong quá trình triển khai, Sở  GDĐT nhận được sự hỗ trợ, hiệu quả, to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Kết thúc 3 ngày thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hoàn thành và công bố kết quả thi vào ngày 14/7/2019. 

                                                               Văn phòng Sở GDĐT

Tin tức khác