Thông báo kết quả sát hạch của các thí sinh dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018 - 2019

26.04.2019 17:113769 đã xem

THÔNG BÁO SỐ 6

Về việc kết quả sát hạch viên chức vào các đơn vị

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sát hạch của các thí sinh dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018 - 2019 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ họp xét kết quả trúng tuyển và có thông báo tiếp theo. Đề nghị các thí sinh theo dõi thường xuyên trên Website của Sở GDĐT Lâm Đồng tại địa chỉ: http://lamdong.edu.vn để biết.

Đề nghị các đơn vị có đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công khai Thông báo và niêm yết danh sách này tại đơn vị để thí sinh được biết./.

thong bao ve ket qua thi sat hach tuyen dung vien chuc_giang day_phong van nam hoc 2018-2019_636918956174410031.pdf

 

Tin tức khác