Tập huấn Chương trình giáo dục thường xuyên THPT năm học 2022-2023

11.09.2022 10:29473 đã xem

     Để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 năm học 2022 - 2023, ngày 10/9/2022, Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức tập huấn thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT đối với giáo viên Trung tâm GDTX cấp tỉnh, Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Hà Văn Thanh-Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Giáo dục thường xuyên

     Trong đợt tập huấn, các học viên đã được giới thiệu chung về Chương trình GDTX cấp THPT và chương trình cụ thể đối với các môn học khối GDTX. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học của tổ/nhóm chuyên môn; Kế hoạch giáo dục; Kế hoạch bài học; Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh đối với giáo viên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

Đại biểu tham dự tập huấn

     Cùng với việc cung cấp tài liệu, truyền đạt kiến thức, kỹ năng sử dụng sách giáo khoa theo chương trình mới, các học viên còn được trực tiếp trao đổi với báo cáo viên nhằm giải đáp, làm rõ vướng mắc, những vấn đề quan tâm. Qua đó, tìm ra cho mình cách tiếp cận, phương pháp vận dụng tốt nhất kiến thức, truyền tải nội dung bài học, phù hợp đối tượng học sinh GDTX. 

 

Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên

 

Tin tức khác