Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tăng cường năng lực về công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học

10.10.2019 14:35431 đã xem

          Từ ngày 20/9 đến ngày 04/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 04 lớp tập huấn tăng cường năng lực về công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Bảo Lâm.  

          Tham dự lớp tập huấn, có hơn 600 học viên, gồm: Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế trường học, 03 giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lồng ghép kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (đối với bậc tiểu học và cấp THCS). 

           Qua đợt tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thay đổi hành vi vệ sinh nước sạch nông thôn, hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu thực hiện công tác truyền thông trong nhà trường theo từng bậc học; triển khai xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo triển khai công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch tại trường học. 100% các trường học được tập huấn ký bản cam kết triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học 2019 – 2020 đảm bảo theo yêu cầu của Chương trình dự án

Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh báo cáo của kết quả thảo luận của học viên

Tin tức khác