Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học”

26.03.2021 10:391132 đã xem

        Thực hiện Công văn số 5230/BGDĐT-GDTH ngày 03/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 – 2021,  ngày 26/3/2021, tại Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Đà Lạt, Sở GDĐT tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu Giáo dục an toàn giao thông (ATGT) dành cho học sinh tiểu học năm học 2020-2021.

        Bộ tài liệu mới “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học” được Bộ GDĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam phối hợp biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và chính thức được áp dụng từ năm học 2020-2021.

        Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT. Thành phần tham gia lớp tập huấn có 95 đại biểu đến từ 12 phòng GDĐT gồm: chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học, cán bộ quản lý và giáo viên của các trường tiểu học trên toàn tỉnh.

        Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, ông Nguyễn Duy Hải đã quán triệt đến đội ngũ chuyên viên, cán bộ quản lý, giáo viên về mục đích của đợt tập huấn; sau đợt tập huấn, giáo viên căn cứ nội dung tài liệu, xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp và hình thức giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho học sinh Tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ATGT hợp lý, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động học nhằm hình thành các phẩm chất và năng lực học sinh.

        Sau tập huấn cấp tỉnh, phòng GDĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cấp huyện trước ngày 15/4/2021.

Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT

* Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT phát biểu tại buổi tập huấn 

 

 

Tin tức khác