Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo chuyên đề “Dạy học tích cực ứng dụng CNTT trong trường tiểu học, năm học 2018 - 2019”

29.03.2019 15:50544 đã xem

     Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, từ ngày 28 đến ngày 29/3/2019, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Dạy học tích cực Ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường Tiểu học” cho chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học và tất cả giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

     Thông qua Hội thảo chuyên đề nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên nâng cao năng lực dạy học tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học, biết lựa chọn, vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp với các đối tượng học sinh.

Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT

* Hình ảnh minh họa

Tin tức khác