Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực báo đầu năm học 2019 -2020

09.10.2019 14:41667 đã xem

           Ngày 8/10/2019, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực báo đầu năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học (từ tháng 8 đến nay); giải đáp các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc từ các đơn vị cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT; triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết học kỳ I, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và học kỳ I năm học 2019 -2020.

           Bà Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT dự và chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo Công đoàn Ngành; lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDTX cấp tỉnh.

           Trong 2 tháng đầu năm học, toàn ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT; bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp NH 2019-2020 của ngành Giáo dục với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp NH 2019 - 2020 của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nổi bật đầu năm học là tình hình chung của ngành ổn định, tạo sự đồng thuận của xã hội, phụ huynh HS; các đơn vị trường học chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện tốt ngày tựu trường, Lễ khai giảng; tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch  năm học, các hoạt động dạy và học, công tác đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD, CSVC- trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới; duy trì tốt nền nếp kỷ cương, đảm bảo trường học an toàn, không có sự cố bất thường; công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường học được đảm bảo; các nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành và cơ quan Sở tích cực triển khai thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch và đạt kết quả tốt. Sở GDĐT đã hoàn thành 47 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ GDĐT giao. Tính đến ngày 30/9/2019, có 398/633 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 62,88%.

           Toàn ngành hiện có 711 trường (giảm 2 trường so với cùng kỳ năm học 2018 – 2019), trong đó MN: 232 trường, TH: 250 trường, THCS:159 trường, THPT: 57 trường, GDNN-GDTX: 12 trường, CĐSP: 01 trường; có 331.078 HS, SV trong đó MN, MG: 75.553 cháu: TH: 127.053 HS; THCS: 85.284 HS; THPT: 42.649 HS; GDTX: 1.420 HS; CĐSP: 1.119 SV; có 22.557 CBQL, GV, NV;

           Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của một số trường học là CSVC – trang thiết bị dạy và học chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, và nhu cầu số trẻ ra lớp; Sân chơi, bãi tập phục vụ giáo dục thể chất, hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng sống còn thiếu. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GDĐT, công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn. Một số đơn vị trường học chưa chú trọng, tổ chức quán triệt chưa tốt đến PHHS về các khoản thu đầu năm học theo chủ trương vận động xã hội hoá GD và thực hiện đồng phục học sinh.

           Để chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, Sở GDĐT đã tiếp nhận 55 ý kiến của 48 đơn vị trực thuộc và phòng GDĐT các huyện, thành phố theo 3 nhóm vấn đề: ý kiến chuyên môn: 08; ý kiến về CSVC, kinh phí và trang thiết bị dạy học: 36; ý kiến về công tác TCCB: 11.

           Qua các ý kiến phát biểu của cơ sở, các phòng chức năng Sở GDDT đã giải đáp các ý kiến đề xuất- kiến nghị thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT. Kết luận Hội nghị, Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các  đơn vị chủ động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW; thực hiện 11 nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I trong đó tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ: hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng GD, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học giai đoạn 2019-2025; Hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng Khóa X. Dự kiến hết năm 2019, có thêm 52 trường đạt chuẩn (tỷ lệ 71,09%); đến tháng 4/2020, có thêm 34 trường đạt chuẩn, đạt chỉ tiêu 76,46% theo NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X đề ra; Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động và đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, thanh tra chuyên đề; chủ động tham mưu, đề xuất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý – chỉ đạo, điều hành công việc của thủ trưởng đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra những vấn đề bức xúc, điểm nóng của ngành.

Văn phòng Sở GDĐT Lâm Đồng

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Hội nghị

Ban Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội Nghị

 

Đại biểu thảo luận

Đại biểu thảo luận

Ông Nguyễn Vĩnh Hiến - Trưởng phòng KHTC Sở GD trả lời ý kiến cơ sở

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Tin tức khác