Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (SV-STARTUP-2021)

22.10.2021 15:07344 đã xem

      Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-BGDĐT ngày 22/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021; Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV-STATTUP-2021), Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng triển khai Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

      Từ ngày 05/10-11/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phân loại lĩnh vực của dự án và thành lập Ban Giám khảo chấm chọn dự án Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp”.

      Số lượng dự án tham gia năm 2021 có 23 dự án, tăng 06 dự án so với năm 2020. Trong đó có 04 dự án của học sinh trung học cơ sở đến từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm.

      Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nhưng các đơn vị đã quan tâm sâu sắc đến công tác triển khai thực hiện dự án khởi nghiệp, do vậy các dự án của học sinh thể hiện rõ tính chuyên nghiệp qua ý tưởng kinh doanh.

      Kết quả có 14 dự án đoạt giải, gồm 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 08 Giải Khuyến khích. Sở GDĐT chọn 02 dự án tiếp tục tham gia Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm 2021.

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

Một số hình ảnh làm việc của Ban Giám khảo Cuộc thi:        

Tin tức khác