Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng triển khai Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông lần thứ II năm 2019

26.11.2019 11:29500 đã xem

           Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2019 – 2020,  chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lâm Đồng triển khai Kế hoạch Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông lần thứ II năm 2019.

           Mục đích của Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, gắn học tập với hoạt động thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các nhà trường.

           Hội thao sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 01/12/2019 tại Trường THPT Đức Trọng và Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Qua Hội thao, phát hiện những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xây dựng nhân rộng điển hình; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tiếp theo.

           Hội thao được Sở GDĐT tổ chức trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, từ việc chuẩn bị các điều kiện sân bãi, trang thiết bị cơ sở vật chất, đặc biệt là trọng tài và các giám khảo. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Hội thao đã được Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn của Hội thao chủ động thực hiện, đảm bảo kế hoạch diễn ra theo đúng tiến độ.

           Toàn tỉnh có 52/57 đơn vị đăng ký tham gia với tổng số 416 học sinh tham gia ở 4 nội dung thi: Kiến thức về quốc phòng an ninh, Bắn súng tiểu liên AK, Ném lựu đạn trúng đích và Điều lệnh đội ngũ. Các vận động viên tham gia hội thao được các đơn vị trường học tuyển chọn đảm bảo sức khỏe tốt, kết quả học tập môn GDQPAN đạt loại giỏi và đạt thành tích cao trong Hội thao cấp trường.

Phòng GD Trung học Sở GDĐT

Hình ảnh minh họa:

Tin tức khác