Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Hội nghị tập huấn công tác thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019

04.04.2019 08:13926 đã xem

Ngày 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Quang Long - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về thành phần được triệu tập tham dự hội nghị tập huấn gồm các đồng chí là hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX tỉnh, Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở; cán bộ, giáo viên phụ trách công tác thu nhận hồ sơ và sử dụng phần mềm quản lý thi THPT của các đơn vị.

Đây là hội nghị thường niên diễn ra hàng năm nhằm triển khai những nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại Hội nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các nội dung cơ bản của Quy chế thi THPT quốc gia và xét  công nhận tốt nghiệp THPT được qui định tại Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018; Những điểm mới được điều chỉnh và bổ sung bởi Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nội dung văn bản số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019; Hướng dẫn công tác thu nhận hồ sơ dự thi và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi; Những nội dung cần lưu ý trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019; Triển khai kế hoạch số 622/KH-SGĐT ngày 29/3/2019 của Sở GDĐT về kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trường học tiếp tục nghiên cứu và nắm chắc các qui định của quy chế thi, quán triệt cho đội ngũ của đơn vị nắm rõ quy trình, nghiệp vụ công tác tổ chức thi; triển khai thực hiện tốt công tác thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi; tổ chức kiểm tra thông tin dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh đảm bảo tính chính xác; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi (lưu ý: khuôn viên, cảnh quang nhà trường, hàng rào đảm bảo an toàn khu vực thi, phòng bảo quản bài thi, đề thi, camera an ninh ...) và lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ điều kiện theo qui định, có năng lực và ý thức trách nhiệm để tham gia làm công tác thi; chú trọng công tác hướng dẫn ôn tập cho học sinh để tham dự kỳ thi đạt kết quả.

                                                                   Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

* Một số hình ảnh

Tin tức khác