Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Đam Rông

02.08.2022 11:12392 đã xem

    Sáng ngày 02/8/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đam Rông, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và Trung tâm Bồi dưỡng chinh trị huyện Đam Rông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Trung tá Hoàng Văn Việt - Chính trị viên - Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam, Phó trưởng công an huyện Đam Rông

     Dự Lễ khai giảng, về phía huyện Đam Rông có đồng chí Trung tá Hoàng Văn Việt - Chính trị viên - Ban Chỉ huy quân sự huyện; Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Phó trưởng công an huyện; ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đam Rông. Về phía Sở GDĐT có ông Bùi Văn Khoa – Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT và 129 học viên là giáo viên, nhân viên thuộc các trường: THCS-THPT Võ Nguyên Giáp, THPT Đạ Tông, THPT Phan Đình Phùng và THPT Nguyễn Chính Thanh huyện Đam Rông.

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

     Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 02/8 đến hết ngày 05/8/2022. Khóa bồi dưỡng trang bị cho học viên kiến thức: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

     Cuối khóa bồi dưỡng học viên làm bài thu hoạch và được Ban Tổ chức cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4.

Phòng TCHC Sở GDĐT

 

Tin tức khác