Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022

20.06.2022 14:24233 đã xem

    Sáng ngày 20/6/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Dương, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chinh trị huyện Lạc Dương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Thượng tá Lê Minh Tiến - HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương, Phó Chủ tịch HĐ GDQPAN huyện

     Dự Lễ khai giảng, về phía huyện Lạc Dương có đồng chí Thượng tá Lê Minh Tiến - HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương, Phó Chủ tịch HĐ GDQPAN huyện; bà Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Dương. Về phía Sở GDĐT có ông Hà Đỗ Thái – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT và 50 học viên là giáo viên thuộc Trường THCS-THPT Đạ Nhim, THCS-THPT ĐạSar và THPT LangBiang huyện Lạc Dương.

Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Dương

     Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 20/6 đến hết ngày 23/6/2022. Khóa bồi dưỡng trang bị cho học viên kiến thức: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

     Cuối khóa bồi dưỡng học viên làm bài thu hoạch và được Ban Tổ chức cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4.

Phòng TCHC Sở GDĐT

Tin tức khác