Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn tăng cường năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học

11.10.2021 08:46341 đã xem

      Từ ngày 07/10 đến ngày 08/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn tăng cường năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học. Thành phần tham dự gồm giáo viên cấp THCS, THPT; đối với CBQL các trường THCS, THPT: 01 lãnh đạo phụ trách chuyên môn; đối với Phòng GDĐT: 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc THCS. Khóa tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams, từ điểm cầu chính tại Sở GDĐT triển khai đến 613 điểm cầu tại các phòng GDĐT, các trường THPT, số lượng tham dự cấp THCS hơn 4000 giáo viên, cấp THPT hơn 1900 giáo viên.

      Các môn tập huấn gồm: Toán, Vật lí, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

      Khóa tập huấn đã cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác, ưu điểm và hạn chế giữa dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp; cách tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Giáo viên cũng được hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến đối với từng môn học/hoạt động giáo dục; hướng dẫn và trao đổi việc ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến đã được Sở GDĐT cấp. Sau khóa tập huấn, mỗi giáo viên thực hành xây dựng 01 kế hoạch bài dạy trực tuyến và học liệu tương ứng để tổ chức dạy học trực tuyến cho 1 tiết học.

      Báo cáo viên là những giáo viên đã được tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức tại Quyết định số 580/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2020 của Sở GDĐT.

      Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khóa tập huấn chính là một giải pháp để phát triển năng lực dạy học trực tuyến cho giáo viên, chủ động trong mọi tình huống khi chuyển từ hình thức dạy trực tiếp sang hình thức dạy trực tuyến, từ đó đảm bảo duy trì, nâng cao được chất lượng dạy học.

Phòng GDTrH Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

Tin tức khác