Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử và cơ sở dữ liệu

10.10.2019 16:01619 đã xem

    Ngày 10/10/2019, tại Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử và cơ sở dữ liệu. Ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT dự và phát biểu chỉ đạo.

    Tham dự tập huấn có cán bộ phụ trách CNTT,  phụ trách phần mềm csdl.moet.gov.vn và văn thư của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thành phố. Nội dung tập huấn gồm: Triển khai hướng dẫn tập huấn về phần mềm văn phòng điện tử, cơ sở dữ liệu và công tác văn phòng, quản lý và sử dụng con dấu, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

   Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn:

Ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Ông Đặng Trọng Giang - Chánh Văn phòng Sở triển khai nghiệp vụ công tác văn phòng 

Ông Trần Đức Hân - Chuyên viên Văn phòng Sở triển khai nội dung văn phòng điện tử

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

 

Tin tức khác