Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn công tác coi thi, thanh tra thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

06.06.2019 15:38854 đã xem

Sáng ngày 6/6/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác coi thi, thanh tra thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT.

Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là thành viên của Hội đồng thi, Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, Thư ký và Thanh tra thi của 38 Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo và chuyên viên của các Phòng thuộc Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, Sở GDĐT đã quán triệt vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ làm công tác coi thi, thanh tra kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của quy chế thi do Bộ GDĐT ban hành. Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ coi thi như: Phương án bốc thăm đề thi, phát đề thi trắc nghiệm, tổ chức thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, công tác bảo quản đề thi, bảo quản bài thi, niêm phong túi chứa bài thi … đã được đại biểu thảo luận thống nhất để thực hiện đúng qui chế thi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT đã lưu ý việc xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, yêu cầu các đồng chí tham gia làm công tác thi phải nghiên cứu kỹ các tài liệu, văn bản qui định để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo đúng qui chế; chỉ đạo các Trưởng điểm thi thực hiện nghiêm túc việc quán triệt qui chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh trước kỳ thi; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trường trực thuộc Sở và các trường ĐH, CĐ được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại đơn vị. Đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng qui chế.

                                                             Phòng KT&KĐCLGD Sở GDĐT

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tấn Hiệp - Phó Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GDĐT, Thư ký Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019 báo cáo nội dung tập huấn 

Tin tức khác