Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn Chương trình “Tư duy thời đại số” cho giáo viên THPT, THCS tỉnh Lâm Đồng

11.11.2019 14:411038 đã xem

Ngày 07/11/2019, tại Khách sạn TTC Hotel Premium, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyên thông Vietnet (Vietnet - ICT), Facebook tổ chức tập huấn Chương trình “Tư duy thời đại số”.

          Đến dự và khai mạc Hội nghị có ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT.

Tham dự tập huấn, có chuyên viên Sở GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thành phố và 330 giáo viên THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

                   Nội dung tập huấn bao gồm: Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy theo bộ tài liệu được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia Facebook; thực hành tư duy tích cực trong giao tiếp trực tuyến, tư duy phản biện; hướng dẫn kỹ năng sử dụng, khai thác nguồn thông tin trên Internet và tham gia mạng xã hội nhằm xây dựng cộng đồng công dân số có trách nhiệm.

         Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, tôn trọng trong giao tiếp với học sinh để tham gia môi trường mạng một cách tích cực, cung cấp tài nguyên giảng dạy và tập huấn cho giáo viên các trường THCS, THPT để xây dựng cộng đồng công dân số có trách nhiệm.

          Từ kết quả đạt được của đợt tập huấn, giáo viên cốt cán bậc THCS, THPT sẽ về triển khai nhân rộng tại đơn vị nhằm trang bị kiến thức về an toàn thông tin mạng xã hội đến học sinh bậc THCS và THPT, đồng thời giúp học sinh tại các đơn vị trường học có được kỹ năng, kiến thức của một công dân trong thời đại số khi tham gia cộng đồng mạng.

          Đợt tập huấn diễn ra trong 02 ngày, ngày 07, 08/11/2019.

Phòng TCCB - GDTX Sở GDĐT

Một số hình ảnh của đợt tập huấn

Tin tức khác