Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức chấm thi THPT quốc gia năm 2019

28.06.2019 15:521598 đã xem

Hôm nay, ngày 28.6.2019, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng khai mạc công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2019.

Dự khai mạc, có ông Phan Văn Đa – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019; bà Phạm Thị Hồng Hải – TUV, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019, Trưởng Ban Chấm thi, các Phó Chủ tịch Ban Chấm thi, cán bộ chấm kiểm tra cùng 98 cán bộ chấm thi.

Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa phát biểu biểu chỉ đạo, bà Phạm Thị Hồng Hải – TUV, Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban Chấm thi quán triệt quy chế, nội quy chấm thi nhằm đảm bảo kết quả thi trung thực, khách quan, công bằng.

Theo lịch làm việc, Ban Chấm thi làm việc từ ngày 27/6 đến ngày 13/7/2019.

Văn phòng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc

Ông Phan Văn Đa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019 phát biểu chỉ đạo.

Bà Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT,

Trưởng Ban Chấm thi phát biểu khai mạc công tác chấm thi và quán triệt quy chế, nội quy chấm thi.

Tin tức khác