Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tham gia Giải cầu lông người giáo viên Nhân dân toàn quốc năm 2019

11.11.2019 15:00985 đã xem

            Từ ngày 02/11/2019 đến ngày 07/11/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục thể chất, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức giải cầu lông người giáo viên Nhân dân toàn quốc tranh Cúp Basao lần thứ I năm 2019.

            Về tham dự giải có 42 đơn vị gồm: Một số Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng, trường Dự bị Đại học, Học viện, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tham gia giải với 26 thành viên trong đó có 23 giáo viên và 03 cán bộ quản lý.

            Kết quả tham dự Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt 03 Huy chương Bạc và 06 Huy chương Đồng.

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

* Một số hình ảnh của đoàn Lâm Đồng

Tin tức khác