Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân dân tỉnh

12.05.2021 10:111200 đã xem

          Ngày 11/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

          Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, có ông Phạm S - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Lạo động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn Lâm Đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Yerssin.

          Về phía Sở GDĐT, có ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và đại diện lãnh đạo của 12 phòng GDĐT các huyện, thành phố.

         Trong 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở GDĐT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh với các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các hội thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa... Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được tăng cường; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, HSSV đạt kết quả bước đầu. Cảnh quan, môi trường giáo dục từng bước được cải thiện theo định hướng an toàn, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng văn hóa học đường.

          Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học. Thông qua các hoạt động hằng ngày, các nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức ở các nhà trường và cơ sở giáo dục nêu cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công tác; gắn bó với học sinh sinh viên, coi học sinh sinh viên là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết...

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Quyết định tại địa phương, đơn vị mình, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt được hiệu quả.

          Nhân dịp này, Bộ GDĐT đã tặng Bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 1501.

Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT

Một số hình ảnh:

 

 

Tin tức khác