Sở Giáo dục và Đào tạo hưởng ứng Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023-2024

16.09.2023 09:441279 đã xem

   Triển khai Kế hoạch số 1764/KH-BGDĐT ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2023; Công văn số 4783/BGDĐT-GDTCHSSV ngày 05/9/2023 của Bộ GDĐT về việc phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2023-2024; trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng năm học mới, sáng ngày 16/9/2023, tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Bộ GDĐT đã phối hợp Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 62 điểm cầu.

Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

             Buổi Lễ hưởng ứng đã được Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú. Về tham dự, có đại diện Phòng Cảnh sát giao thông; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng Sở và 200 học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đại diện cho học sinh Trung học phổ thông toàn tỉnh.

          Tại đầu cầu chính ở Đồng Nai, Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thông qua diễn văn khai mạc và phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023-2024. Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Quyền vụ Trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên đã kêu gọi học sinh, sinh viên toàn quốc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước. Đại diện học sinh Trường Quốc tế Bắc Mỹ đã đại diện cho học sinh, sinh viên toàn quốc phát biểu hưởng ứng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT đường bộ. Đại biểu, thành viên tham dự buổi Lễ đã chứng kiến việc ký cam kết về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023-2024 giữa đại diện các Sở GDĐT, các trường Đại học với Bộ GDĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và tổ chức diễu hành phát động thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Ngoài ra, trong buổi lễ Công ty Vinfast đã thực hiện tuyên truyền kiến thức kiến tạo thế hệ xanh, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã tuyên truyền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

          Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, sau khi dự Lễ, đại diện Công ty Honda tại tỉnh Lâm Đồng, Honda Ngọc Anh đã phối hợp tổ chức các hoạt động tìm hiểu, thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và tặng quà cho các em học sinh có câu trả lời chính xác.

 

      Đây là hoạt động thường niên nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Chương trình phối hợp số 415/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT giữa Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024; góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng; góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Tin tức khác