Sở Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong

26.05.2023 13:538269 đã xem

     Sáng ngày 26/5/2023, tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Di Linh, Sở Giáo dục và đào tạo đã công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phan Bội Châu, Di Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong.

Bà Phùng Thị Thúy Hằng Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Kim Phượng

     Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong Phùng Thị Thúy Hằng thừa ủy quyền Giám đốc Sở GDĐT đã công bố và trao Quyết định số 333/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT, điều động và bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phan Bội Châu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, từ ngày 01/6/2023, thời hạn 5 năm.

     Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT và thay mặt Hội đồng sư phạm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong Phùng Thị Thúy Hằng chúc mừng cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong; đồng thời đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng tiếp tục phát huy tốt vai trò của cán bộ quản lý, cùng tập thể Ban Giám hiệu trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Phượng phát biểu nhận nhiệm vụ

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Phó Hiệu trưởng đã trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong; với vị trí, vai trò mới, cô Nguyễn Thị Kim Phượng hứa sẽ cùng tập thể thầy cô Trường THPT Lê Hồng Phong quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Phòng TCHC Sở GĐĐT

Tin tức khác