Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học lần thứ XIV năm học 2021-2022

05.01.2022 16:47708 đã xem

          Chiều ngày 05/01/2022, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức họp Ban Tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học lần thứ XIV năm học 2021-2022.

          Dự cuộc họp có ông Trần Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cùng với các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi.

          Tại cuộc họp, đại diện Phòng GDTrH Sở GDĐT đã báo cáo tổng quát quá trình triển khai tổ chức Cuộc thi: có tổng số 178 dự án dự thi thuộc 16/22 lĩnh vực (tăng 10 dự án, 01 lĩnh vực). Trong đó: khối Phòng GDĐT có 12/12 phòng có dự án dự thi (tăng 01 đơn vị so với năm học 2020-2021); khối trường trực thuộc Sở GDĐT có 55/59 trường tham gia (tăng 04 đơn vị so với năm học 2020-2021).

          Các sản phẩm được chia theo 05 nhóm lĩnh vực: Phần mềm hệ thống, Hệ thống nhúng, Rô bốt và máy thông minh có 25 sản phẩm; Năng lượng Vật lí, Kỹ thuật cơ khí, Vật lí và Thiên văn, Khoa học vật liệu có 26 sản phẩm; Hóa học, Hóa sinh, Năng lượng hóa học có16 sản phẩm; Khoa học thực vật, Khoa học động vật, Y sinh và Khoa học sức khỏe, Sinh học tế bào và phân tử, Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin, Khoa học Trái Đất và Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Vi sinh có 32 sản phẩm; Khoa học xã hội và hành vi có 79 sản phẩm dự thi.

          Theo đó, Cuộc thi được chia thành 02 vòng thi: vòng sơ khảo: từ ngày 05/01/2022 đến ngày 14/01/2022; vòng chung khảo: từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022. Đây là năm đầu tiên Sở GDĐT phối hợp với VNPT Lâm Đồng xây dựng hệ thống lưu dữ liệu các dự án trên website lamdong.edu.vn phục vụ chấm thi trực tuyến.

           Theo Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 21/01/2022.

          Phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT

Một số hình ảnh

                                                                               Ban Tổ chức Cuộc thi

                                                                     Giao diện truy cập Cuộc thi

                                                      Giao diện truy cập các lĩnh vực dự án của giám khảo

 

Giao diện của từng dự án

Tin tức khác