Sẵn sàng triển khai nhiệm vụ Giáo dục trung học trong năm học mới 2020 - 2021

04.09.2020 14:45366 đã xem
Năm học 2019 - 2020 đã khép lại, năm học được triển khai trong bối cảnh thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Đồng thời, ngành Giáo dục Lâm Đồng cùng cả nước đã có sự điều chỉnh khung thời gian năm học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học của năm học và đạt được nhiều thành tích nổi bật.  

Sở GDĐT Lâm Đồng tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2019 - 2020

Chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, đây là năm học cận kề cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Trung học cơ sở từ năm học 2021 – 2022, nhiệm vụ Giáo dục trung học tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tự chủ về kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Nâng cao hiệu lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, gắn với việc đánh giá giáo viên và hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí. Thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị của nhà trường. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn, tạo điều kiện để tổ bộ môn chủ động linh hoạt thực hiện tốt chương trình giảng dạy.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của địa phương đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

          Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tư vấn tại các cơ sở giáo dục về chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Tiếp tục tham mưu đề xuất với các cấp quản lý trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị thiết bị dạy học cho các đơn vị trường học.

Với quyết tâm cao, phát huy những kết quả đạt được của năm học 2019 - 2020, hi vọng năm học mới sẽ gặt hái được nhiều thành công./.

Hoạt động Vui hội trăng rằm của học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh - Đà Lạt

Học sinh Trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc trong một giờ học

Phòng Giáo dục Trung học – Sở GDĐT

Tin tức khác