Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia

11.10.2019 15:52929 đã xem

  Ngày 9/10/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 2191/QĐ-UBND Quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia. Theo đó UBND tỉnh công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, gồm:

      1. Trường tiểu học Nam Ban II, huyện Lâm Hà;

      2. Trường THCS Phước Cát 1, huyện Cát Tiên;

      3. Trường THCS Đức Phổ, huyện Cát Tiên.

  Tính đến nay, có 401/633 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 63,34%.

Tin tức khác