Năm 2021, Sở Giáo dục Đào tạo có 16 trường đạt chuẩn quốc gia

06.01.2022 15:42233 đã xem

                      Ngày 29/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

             Theo đó trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có 16 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 bao gồm các trường: Mầm non Đạ Nhim, huyện Lạc Dương; Mẫu giáo Tư Thục Thiên An, thành phố Bảo Lộc; Mẫu giáo Thăng Long, huyện Lâm Hà; Mẫu giáo Đà Loan, huyện Đức Trọng; Tiểu học Đạ M'Rông, huyện Đam Rông; Tiểu học Đưng K' Nớ, huyện Lạc Dương; Tiểu học Phi Tô, huyện Lâm Hà; Tiểu học Lộc Thành B, huyện Bảo Lâm; Tiểu học Tân Nghĩa II, huyện Di Linh; Tiểu học Bảo Thuận, huyện Di Linh; THCS Kambutte, huyện Đơn Dương; THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương; THCS Trần Phú, huyện Đam Rông; TH và THCS Tà Hine, huyện Đức Trọng; THCS Xã Lát, huyện Lạc Dương và 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn tỉnh lên 81,55% vượt chỉ tiêu so với Quyết định giao chỉ tiêu KT-XH năm của UBND tỉnh Lâm Đồng 2020 (81%)

Phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT

Một số hình ảnh

 

 

Tin tức khác