Hướng dẫn thực hiện công tác thuyên chuyển đối với viên chức

22.08.2022 14:333285 đã xem

Hướng dẫn thực hiện công tác thuyên chuyển đối với viên chức 

2022_8_11 cv 1659 huong dan thuc hien thuyen chuyen cong tac doi voi vc (1)_637967757041165746.pdf

 

Tin tức khác